Enova har besluttet å legge ned nettsiden Enovasenergiutfordring fra og med 1. juli 2021. Årsaken er at nettsiden ikke lenger er i overenstemmelse med Enovas oppdrag. Vi vil takke dere nettbrukere for ei fin reise sammen. „